Juridiska meddelanden

Meddelande om upphovsrätt

© Parallels International GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Varumärken

Parallels, Parallels-logotypen och Coherence är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Parallels International GmbH.

Patent

Parallels programvaruprodukter skyddas av en eller flera patentnummer i USA 6 961 868; 7 076 633; 7 209 973; 7 222 132; 7 246 211; 7 293 033; 7 328 225; 7 383 327; 7 418 620; 7 421 497; 7 433 872; 7 461 144; 7 461 148; 7 469 323; 7 475 157; 7 502 861; 7 506 096; 7 509 369; 7 552 310; 7 555 592; 7 574 527; 7 581 085; 7 613 793; 7 647 589; 7 676 526; 7 681 134; 7 698 400; 7 743 275; 7 788 593; 7 823 009; 7 831 643; 7 856 547; 7 865 893; 7 886 016; 7 890 605; 7 930 382; 7 941 510; 7 941 552; 7 971 028; 7 987 432; 8 010 495; 8 046 458; 8 074 276; 8 078 717; 8 082 539; 8 117 554; 8 166 565; 8 171 385; 8 176 488; 8 181 156; 8 312 202; 8 370 838; 8 386 428; 8 510 756; 8 522 239; 8 577 940; 8 694 637; 8 725 963; 8 739 160; 8 763 159; 8 789 034; patents inväntar beslut.

Varumärkesanmärkning från tredje part

Apple, Apple Pencil, iPad, iPhone, Mac, MacBook, MacBook Pro, macOS, Sidecar, och Touchbar är varumärken som tillhör Apple Inc.

Chrome, Chromebook och ChromeOS är varumärken som tillhör Google LLC.

Alla andra namn och eventuella registrerade eller oregistrerade varumärken används endast för identifieringsändamål och förblir respektive ägares exklusiva egendom. Användning av varumärken, namn, logotyper eller annan information, bilder eller material som hänför sig till tredje part innebär inte godkännande. Vi frånsäger oss all äganderätt till sådan information från tredje part, bilder, material, märken och namnen på andra.