Tredje part immaterialrättsmeddelanden

Följande är en lista över programvara från tredje part som används i Parallels-produkter.

 • TinyBIOS Pascal Dornier/PC-motorer (används som system-BIOS); GEMENSAM OFFENTLIG LICENS.
 • Plex86/Bochs VGABIOS (används som video-BIOS); LGPL-licens.
 • MPI (används för operationer med stort antal); Copyright © 1998 Michael J. Fromberger. Alla rättigheter förbehålles.
 • Libmspack (används för dekomprimering av Microsoft cabinet filformat); LGPL-licens.
 • Chameleon 2.0-RC2 (används som en bootloader för Mac-gäster); APSL.
 • Android-x86 (används för att skapa förkompilerade Android-virtuella maskiner); Apache-licens, version 2.0.
 • 7-Zip (används för att läsa innehållet i OS image-filer); LGPL-licens.
 • Xorg Mesa (används i OpenGL för gäst Linux); XOrg_Mesa_Lisenses (MIT-kompatibel).
 • OpenSSL (används i transportlager); Original SSLeay + Apache-style licens.
 • libxml2 (används för stöd för XML-format); MIT-licens.
 • libtar (används för rapportering); BSD_4Clause-licens.
 • google-breakpad (används för kraschhantering); New BSD-licens.
 • WebKit (används i QWebKit) (används för stöd för IPN); LGPL-licens.
 • Phonon (används av Qt); LGPL-licens.
 • Qt Solutions (enskild applikation) (används i GUI); BSD-licens.
 • portaudio (används för ljudstöd); PortAudio-licens (MIT-kompatibel).
 • pcsclite, ccid (används i stöd för smartkort); LGPL-licens.
 • libNameSer (används i nätverk); ISC-licens.
 • Opus (används för ljudstöd); Opus-licens.
 • WebRTC (används för streaming); WebRTC-licens.
 • ProtoBuf (används i transportlager); Apache-licens, Version 2.0.
 • Speex (används för ljudstöd); Speex-licens.
 • ZeroMQ (används i klienten); ZeroMQ-licens.
 • WebSocket++ (används i transportlager); WebSocket++ licens.
 • DropboxSDK (används för integration med Dropbox); MIT-licens.
 • FacebookSDK (används för integration med FB); Apache-licens, Version 2.0.
 • HockeySDK (används för integration med HockeyApp); MIT-licens.
 • EFI Bios (används som system-BIOS); BSD-licens.
 • FSW-bibliotek (från iso9660/UDF i EFI) (används i obevakad installation); BSD-licens.
 • ezXML (används som xml-parser i Linux-videodrivrutin); MIT-licens.
 • PuTTY suite (används för upptäcktdistribution); MIT-licens.
 • FFmpeg (används för att avkoda video och ljud); LGPL-licens.
 • id3v2lib (används för bearbetning av mp3-taggar); BSD-licens.
 • CppWindowsService (används för en tjänstimplementering) MS-PL-licens.
 • cfx (används för åtkomst av tokenshantering) MS-PL-licens.
 • Rijndael (kryptering/dekryptering-implementering) MS-PL-licens.
 • SafeInt (heltalsoperationer) MS-PL-licens.
 • Windows VirtIO-drivrutiner (används i Parallels Tools för att förbättra integrationen mellan en virtuell maskin och Mac); BSD 3-Clause-licens.

Skicka din förfrågan till softwareinfo@parallels.com om du vill få tillgång till programvaran från tredje part som anges ovan.