Kennisgevingen over intellectueel eigendom van derden

Hieronder volgt een lijst met software van derden die wordt gebruikt in Parallels-producten.

 • TinyBIOS Pascal Dornier / PC Engines (gebruikt als systeem-BIOS); de GEMEENSCHAPPELIJKE PUBLIEKE LICENTIE.
 • Plex86/Bochs VGABIOS (gebruikt als video-BIOS); de LGPL-licentie.
 • MPI (gebruikt voor bewerkingen met grote getallen); Copyright © 1998 Michael J. Fromberger. Alle rechten voorbehouden.
 • Libmspack (gebruikt voor decompressie van Microsoft-cabinetbestandsindeling); de LGPL-licentie.
 • Chameleon 2.0-RC2 (gebruikt als bootloader voor Mac-gasten); de APSL.
 • Android-x86 (gebruikt om vooraf gebouwde virtuele Android-machines te maken); de Apache-licentie, versie 2.0.
 • 7-Zip (gebruikt om de inhoud van OS-imagebestanden te lezen); de LGPL-licentie.
 • Xorg Mesa (gebruikt in OpenGL voor gast-Linux); XOrg_Mesa_Lisenses (MIT-compatibel).
 • OpenSSL (gebruikt in transportlaag); Originele licentie in SSLeay + Apache-stijl.
 • libxml2 (gebruikt voor ondersteuning van XML-indeling); de MIT-licentie.
 • libtar (gebruikt voor het inpakken van rapporten); de BSD_4Clause-licentie.
 • google-breakpad (gebruikt voor het afhandelen van crashes); de Nieuwe BSD-licentie.
 • WebKit (gebruikt in QWebKit) (gebruikt ter ondersteuning van IPN); de LGPL-licentie.
 • Phonon (gebruikt door Qt); de LGPL-licentie.
 • Qt Solutions (Single Application) (gebruikt in GUI); de BSD-licentie.
 • portaudio (gebruikt in geluidsondersteuning); PortAudio-licentie (MIT-compatibel).
 • pcsclite, ccid (gebruikt in smartcard-ondersteuning); de LGPL-licentie.
 • libNameSer (gebruikt in netwerken); de ISC-licentie.
 • Opus (gebruikt voor geluidsondersteuning); de Opus-licentie.
 • WebRTC (gebruikt voor streaming); de WebRTC-licentie.
 • ProtoBuf (gebruikt in transportlaag); de Apache-licentie, versie 2.0.
 • Speex (gebruikt voor geluidsondersteuning); de Speex-licentie.
 • ZeroMQ (gebruikt in client); de ZeroMQ-licentie.
 • WebSocket++ (gebruikt in transportlaag); de WebSocket++-licentie.
 • DropboxSDK (gebruikt voor integratie met Dropbox); de MIT-licentie.
 • FacebookSDK (gebruikt voor integratie met FB); de Apache-licentie, versie 2.0.
 • HockeySDK (gebruikt voor integratie met HockeyApp); de MIT-licentie.
 • EFI Bios (gebruikt als systeem-BIOS); de BSD-licentie.
 • FSW-bibliotheek (van iso9660/UDF in EFI) (gebruikt bij installatie zonder toezicht); de BSD-licentie.
 • ezXML (gebruikt als xml-parser in Linux-videostuurprogramma); de MIT-licentie.
 • PuTTY suite (gebruikt voor implementatie van detectie); de MIT-licentie.
 • FFmpeg (gebruikt om video en audio te decoderen); de LGPL-licentie.
 • id3v2lib (gebruikt voor het verwerken van mp3-tags); de BSD-licentie.
 • CppWindowsService (gebruikt voor een service-implementatie) MS-PL-licentie.
 • cfx (gebruikt voor toegangstokensbeheer) MS-PL-licentie.
 • Rijndael (implementatie van versleuteling/ontsleuteling) MS-PL-licentie.
 • SafeInt (integer-bewerkingen) MS-PL-licentie.
 • Windows VirtIO-stuurprogramma's (gebruikt in Parallels Tools om de integratie tussen een virtuele machine en Mac te verbeteren); de BSD 3-Clause-licentie.

Stuur je aanvraag naar softwareinfo@parallels.com als je toegang wilt krijgen tot de hierboven genoemde software van derden.