Sekretesspolicy

Parallels International GmbH och dess anslutna juridiska personer (tillsammans ”Parallels”, ”oss” eller ”vi”) har åtagit sig att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver Parallels informationspraxis och dina tillgängliga alternativ med avseende på Parallels användning av uppgifter som kan användas för att identifiera dig (”Personuppgifter”). Om du befinner dig i Europeiska unionen (”EU”) ska du vara särskilt uppmärksam på informationen för EU-användare i Avsnitt 5 nedan.

Denna sekretesspolicy avhandlar Parallels användning av uppgifter som samlas in via någon av våra webbdomäner (kollektivt ”Webbplatser”), våra mervärdeserbjudanden, som inkluderar men inte är begränsade till nedladdning av vitböcker, seminarier och liknande erbjudanden (kollektivt ”Mervärdeserbjudanden”) eller våra programvaru- och underhållsprodukter (tillsammans ”Produkter”). Vi kommer bara att samla in och använda uppgifter från dig i enlighet med vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part.

1. De uppgifter vi behandlar och ändamålen med behandlingen

Beroende på hur du interagerar med oss behandlar vi olika typer av uppgifter och på olika sätt. Vissa uppgifter behandlas automatiskt om du besöker våra Webbplatser eller använder våra Produkter. Övriga uppgifter behandlas endast om du aktivt skickar dem till oss (såsom att använda våra webbformulär för att komma i kontakt med oss, ladda upp innehåll till våra Webbplatser, registrera konton hos oss eller skicka tekniska rapporter till oss från den Parallels-produkt som du använder).

Uppgifter som vi behandlar om du besöker våra Webbplatser:

Även om du bara är besökare på en av våra Webbplatser skickar din dator eller enhet automatiskt teknisk information till våra webbservrar som vi lagrar i loggfiler, inklusive följande ”Uppgifter om webbplatsanvändning”:

 • datum och tid för besöket och varaktigheten för användningen av Webbplatsen
 • IP-adressen för din enhet såväl som din internetleverantör (ISP)
 • brett geografiskt läge (t.ex. land, stad och (i förekommande fall) delstat)
 • refererande och efterföljande URL-adress
 • de besökta delarna av Webbplatsen
 • klickflödesdata
 • information om din enhet (typ av enhet, webbläsartyp och version samt inställningar, installerade plugin-program och operativsystem)
 • din språkinställning.

Vi behandlar Uppgifter om webbplatsanvändning för att du ska kunna surfa på Webbplatsen och för att säkerställa dess funktionalitet. Vi behandlar också Uppgifter om webbplatsanvändning för att utföra analyser av Webbplatsens prestanda, för att kontinuerligt förbättra Webbplatsen och korrigera fel, för att säkerställa IT-säkerhet och drift av våra system samt för att förhindra och avslöja missbruk. Vi behandlar dessa data vidare i sammanställd eller pseudonymiserad form för ändamålet att analysera trender, administrera Webbplatserna, spåra användarnas rörelser runt Webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet eller för att förbättra marknadsföringen (inklusive att visa dina personliga, intressebaserade annonser) samt användarupplevelsen på vår Webbplats och garantera säkerheten för våra IT-system.

För att behandla Uppgifter om webbplatsanvändning använder vi cookies och liknande tekniker. Klicka här för att granska vårt cookie-meddelande.

Om du använder en tredjepartstjänst t.ex. Apple, Facebook eller Google för att skapa ett nytt konto eller logga in på ett befintligt Parallels-konto när du besöker våra Webbplatser, kan vi endast få dina personuppgifter, t.ex. ditt namn och din e-postadress, från denna tredjepartstjänst om du har samtyckt till att den tredjepartstjänsten delar dina Personuppgifter med oss.

Uppgifter som vi behandlar om du använder våra Produkter:

Parallels behandlar Personuppgifter om du installerar och registrerar någon av våra Produkter. Vissa av dessa uppgifter behandlas automatiskt när våra Produkter installeras. Detta innefattar följande ”Produktinstallationsuppgifter”:

 • din webbläsartyp
 • operativsystem
 • IP-adress
 • brett geografiskt läge (t.ex. land, stad och (i förekommande fall) delstat)
 • Produktnamn och version
 • hårdvaru- eller dator-ID och (för vissa produkter) datormodell och namn
 • din språkinställning.

Vi begär vissa ”Produktregistreringsuppgifter” i samband med registrering av våra Produkter, inklusive (objekt i fetstil är obligatoriska):

 • din e-postadress
 • ditt namn
 • ditt företagspartnerskap, inklusive företagets eller organisationens namn, land, stad och (i förekommande fall) delstat och ett telefonnummer till företaget (dessa uppgifter samlas endast in om du registrerar företagsprodukterna)
 • för vissa programvaruprodukter, licensnyckel (nödvändigt för att bekräfta ditt köp och aktivera en produkt).

Vi använder Produktinstallationsuppgifter och Produktregistreringsuppgifter för att kunna registrera din produktlicens (det vill säga autentisera och regelbundet verifiera dina licensrättigheter i produkten för ändamålet att förhindra piratkopiering) samt för att möjliggöra tillhandahållande av underhålls- och supporttjänster till dig. Vi kommer också att använda dessa uppgifter för att tillhandahålla programinterna meddelanden om produkter, funktioner eller tjänster som erbjuds av Parallels.

Vi samlar in uppgifter om hur du använder våra Produkter efter att du har installerat och registrerat dessa, men endast när du har samtyckt till att Produkten skickar dessa uppgifter till oss. Klicka här för att granska Parallels program för kundupplevelse.

Specifika ”Produktanvändningsuppgifter” varierar beroende på vilken Produkt du använder, men kan innefatta:

 • produktinstallation och startuppgifter
 • typ och hårdvarukonfiguration för din dator eller mobila enhet
 • programvarukonfiguration på din dator, inklusive en lista över andra programvaruprodukter som är installerade på den
 • endast för Parallels Desktop, en lista över Parallels virtuella maskiner som är installerade på din dator inklusive namn på virtuella maskiner och konfiguration av virtuell maskinvara
 • endast för Parallels Desktop, programvarukonfiguration för dina virtuella maskiner, inklusive operativsystem och andra programvaruprodukter som är installerade på dina virtuella maskiner
 • endast för Parallels Desktop, en lista över de programvaruprodukter du använder i dina virtuella maskiner
 • funktionsanvändning
 • sidor du klickar på
 • inloggningsuppgifter.

Vi behandlar Produktanvändningsuppgifter så att vi kan underlätta, utvärdera och verifiera din användning av våra produkter och tjänster. Vi kommer också att använda Produktanvändningsuppgifter för våra egna interna statistiska och analytiska ändamål, samt för att utvärdera och förbättra användarnas upplevelse av Produkterna genom att identifiera kundpreferenser och analysera uppgifter från krascher.

Dessutom kan vissa av våra produkter tillåta dig att lagra, skicka, ta emot, redigera, synkronisera, dela eller på annat sätt organisera eller hantera filer och mappar (inklusive all information eller uppgifter som lagras i dessa mappar) (”Användarfiler”). Vi registrerar och lagrar uppgifter om storleken och namnet på alla Användarfiler som du gör tillgängliga via dessa produkter.

Om du använder en tredjepartstjänst t.ex. Apple, Facebook eller Google för att skapa ett nytt konto eller logga in på ett befintligt Parallels-konto när du använder våra Produkter, kan vi få dina personuppgifter t.ex. ditt namn och din e-postadress från denna tredjepartstjänst men endast om du har samtyckt till att tredjepartstjänsten delar dina personuppgifter med oss.

Uppgifter som vi behandlar endast om du skickar dem till oss:

När du interagerar med oss på våra Webbplatser eller använder våra Produkter kan du skicka Personuppgifter till oss i olika situationer, inklusive:

Kontouppgifter: På några av våra Webbplatser (”Interaktiva webbplatser”) och/eller i vissa Produkter, kan du registrera dig för ett konto, antingen med din e-postadress och ett lösenord som du skapar eller använda en tredjepartstjänst som Apple, Facebook eller Google. Du kan använda ditt Parallels-konto för att hantera dina licensierade Produkter och kommunikationsinställningar, inklusive göra uppdateringar av dina Personuppgifter, för att skicka frågor till Parallels support och för att komma åt dina fjärrdatorer med hjälp av webbappen Parallels Access. På interaktiva Webbplatser kan du skapa en profil som kan inkludera dina Personuppgifter. Vi lagrar dina kontouppgifter så att du kan kommunicera med andra på våra interaktiva Webbplatser. Några av våra interaktiva Webbplatser erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller forum. Alla uppgifter som du tillhandahåller inom dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som har åtkomst till dem med ett registrerat konto, samt av alla som surfar på community-sidorna som oregistrerade användare.

Transaktionsdata: I samband med inköp som du kan göra online på Parallels Online Store, kommer vi att behandla dina Personuppgifter, som vår leverantör av betalningar (cleverbridge) delar med oss. Dessa uppgifter kan inkludera:

 • faktureringsuppgifter, t.ex. uppgifter om ditt namn, e-postadress, fakturaadress, företagspartnerskap (företagets eller organisationens namn)
 • typ av Parallels-produkt du köper
 • belopp du betalar i din valuta
 • prenumerations-ID
 • prenumerationsrelaterade URL:er (t.ex. URL för köpbekräftelsessida, URL för prenumerationsavbokning, URL för PDF-faktura)

Vi varken samlar in eller behandlar dina betalningsinstrumentsuppgifter såsom kreditkortsnummer, bankkontonummer eller Pay Pal-konto. Dessa uppgifter samlas in, behandlas och lagras av vår leverantör av betalningstjänster.

Du kan se exakt vilka uppgifter som krävs i det formulär som anges på inköpsstället. Vi kommer endast att använda dessa uppgifter för att slutföra din beställning, för faktureringsändamål och för intern redovisning.

Uppgifter från teknikrapporter: När du skickar tekniska uppgifter till oss från en Produkt du använder för att rapportera ett problem, kan de uppgifter du väljer att skicka inkludera:

 • Produktens namn, version och den licensnyckel som användes för aktivering (om tillämpligt)
 • datorns maskinvaru-ID och konfiguration
 • endast för Parallels Desktop, namn på virtuell maskin och konfiguration
 • Produktkonfigurationsfiler och tekniska (diagnostiska) loggar
 • loggar för datorns operativsystem
 • loggar för Parallels Produktkrascher
 • endast för Parallels Desktop, skärmdumpar av din dators och virtuella maskiners skärmar
 • eventuella filer du bifogat till den tekniska rapporten
 • eventuella kommentarer du bifogat till den tekniska rapporten.

Du kan välja att inte inkludera alla eller vissa av dessa uppgiftskategorier. De uppgifter du skickar till oss när du rapporterar problem används för analyser av grundorsakerna till problemen och gör det möjligt för oss att förbättra våra produkter för dig.

Uppgifter från kundsupport: Du kan kommunicera med oss genom de olika webbformulären och chattfunktionerna på våra Webbplatser. Du kan till exempel använda kontaktformulären för att begära teknisk hjälp, begära information om statusen för din beställning eller på annat sätt nå vårt kundtjänstteam. För att svara på din begäran kommer vi att behandla din IP-adress och dina kontaktuppgifter samt innehållet i din begäran och de filer du laddat upp och/eller de bilagor du skickat till oss.

Uppgifter från undersökningar: Ibland genomför vi undersökningar avseende våra produkter och tjänster. Deltagande i våra undersökningar är valfritt. Om du besvarar en av våra undersökningar kan du emellertid tillhandahålla oss personuppgifter om dig. Såvida du inte samtycker till annat kommer vi endast att använda dessa uppgifter för att bestämma vilka typer av Produkter som kan vara av intresse för dig, samt för att driva och förbättra våra Produkterbjudanden.

Uppgifter från e-post-/direktreklam: Ibland kontaktar vi våra kunder direkt via post, e-post eller telefon för att informera om uppgraderingar, nya produkter, kampanjer eller specialerbjudanden som du berättat för oss att du var intresserad av att få (inklusive våra nyhetsbrev). Vi kommer dock inte att kontakta dig med kommersiell kommunikation som inte är relaterad till de Produkter som du har köpt från oss såvida du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att få sådan information. Observera att om du inte vill få marknadsföringskommunikation från oss, kan du när som helst avbeställa sådan kommunikation. När du svarar på en av dessa kampanjer kan du få möjlighet att tillhandahålla oss personuppgifter som vi kommer att använda för det angivna ändamålet. Se Avsnitt 5 nedan för information om hur du ändrar ditt kontos kommunikationspreferenser.

Särskilda samarbetsprogram: Vi kan komma att samarbeta med ett annat företag i syfte att förse dig med en unik produkt eller tjänst (ett ”Samarbetsprogram”). Vår användning av dina Personuppgifter är begränsad till det specifika Samarbetsprogram som du har gått med i eller valt att använda, och vi kommer att meddela dig vilka specifika Personuppgifter vi kommer att dela, samt för vilket ändamål, innan vi delar dessa med vår samarbetspartner.

Uppgifter om arbetssökande: Om du vill ansöka om anställning hos Parallels kan du ansöka online på vår karriärsida på www.parallels.com. Vi behandlar dina ansökningsuppgifter enbart för att svara på din ansökan. Dina uppgifter kommer att raderas (i) för sökande till Parallels c/o Corel UK Limited och Parallels International GmbH sex månader efter att vi meddelat kandidater som inte gått vidare, och (ii) för sökande till alla andra enheter associerade med Parallels inom två år efter det att du har slutfört din ansökan. I båda fallen kan vi komma att behålla dem i ytterligare ett år om du ger oss ditt uttryckliga medgivande att arkivera din ansökan i syfte att kontakta dig med ytterligare jobberbjudanden i framtiden.

Uppgifter om affärskontakt eller potentiell kund: Om du är en affärskontakt eller potentiell kund som har tillhandahållit oss dina Personuppgifter kommer vi att lagra dina uppgifter i vår databas så att vi kan följa upp tidigare affärssamtal vi har haft med dig, ge dig ytterligare information om våra Produkter eller hjälpa dig att köpa våra Produkter. Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med säljrepresentanter anställda hos våra lokala dotterbolag eller återförsäljare så att de kan arbeta med dig i syfte att slutföra alla begärda köp av våra Produkter.

Deltagare i våra Mervärdeserbjudanden via tredje parter: Om du anmäler dig till ett av Parallels webbseminarier, laddar ner vår vitbok eller deltar i våra erbjudanden via en tredje part (t.ex. vår affärspartner) kan vi samla in eller motta Personuppgifter som du har angett i samband med erbjudandet från tredje parter, som sociala medieplattformar, hemsidor och affärspartner eller offentligt tillgängliga källor.

2. När vi delar Personuppgifter med tredje parter

Vi behandlar dina Personuppgifter med omsorg och konfidentialitet och kommer endast att vidarebefordra dem till tredje parter i den utsträckning som beskrivs nedan och inte därutöver. Vi varken delar, säljer, hyr ut eller handlar med Personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål. Där våra dotterbolag, återförsäljare eller tjänsteleverantörer behandlar Personuppgifter kommer de att göra detta enbart på våra instruktioner och har åtagit sig att uppfylla strikta kontraktskrav med avseende på säkerheten för dina uppgifter (inklusive men inte begränsat till att följa denna sekretesspolicy).

Tjänster från tredje part: Om du använder en tredjepartstjänst t.ex. Apple, Facebook eller Google för att skapa ett nytt konto eller logga in på ett befintligt Parallels-konto när du besöker våra Webbplatser eller använder Produkter, får leverantören av tredjepartstjänsten indirekt kännedom om vissa av dina personuppgifter, t.ex. din enhets IP-adress, ditt breda geografiska läge (land, stad och (i förekommande fall) delstat) och den typ av Produkt du använder.

Dotterbolag: Parallels är en del av Corel-koncernen, som har dotterbolag över hela världen, inklusive Kanada, USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Estland, Ryssland, Malta och Schweiz. Vi delar uppgifter med våra dotterbolag i samband med vår dagliga verksamhet. Om till exempel en av våra återförsäljare tar kontakt med dig för vår räkning delas dessa uppgifter med relevanta Parallels-dotterbolag, till exempel Corel GmbH i Tyskland. En översikt över våra dotterbolag och deras postadresser finns på https://www.parallels.com/about/contact/ och https://www.corel.com/de/contact-us/.

Tjänsteleverantörer: Parallels överför uppgifter till tjänsteleverantörer som gör det möjligt för oss att tillhandahålla vår Webbplats och marknadsföra, sälja och leverera våra Produkter. Detta innefattar de parter som tillhandahåller våra tredjepartscookies och spårningsverktyg, såväl som parter som tillhandahåller oss tjänster i syfte att hjälpa oss att behandla transaktioner, inklusive kreditkortstransaktioner, hantera frakt och bearbetning av order, tillhandahålla kundsupport, hantera kundrelationer (såsom Saleforce.com), agera värd för Webbplatserna (som Amazon Web Services), samla in, lagra eller ta bort dina uppgifter eller utföra statistisk analys av våra Webbplatser (såsom Google). Vi delar ibland också Personuppgifter med oberoende revisorer som agerar för vår räkning för ändamålet att förhindra piratkopiering eller för intäktsredovisningsändamål i samband med vårt företags interna verksamhet. Vi behöver ibland dela dina uppgifter med dessa företag för att de ska kunna tillhandahålla tillämpliga tjänster.

Leverantörer av värdtjänster för dokument/filer: En del av Produkterna (som Parallels Desktop och Parallels Access) låter dig ansluta ditt molnlagringskonto (t.ex. Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, och Apple iCloud Drive). Om du gör det, kan Produkten samla in uppgifter om vilken typ av molnlagring du använder. Men vi varken samlar in eller delar dina inloggningsuppgifter till ditt molnlagringskonto med tredje parter för några ändamål och inte heller några filer du lagrar där. Dessa uppgifter lagras endast lokalt, på din Mac eller PC eller annan datorenhet.

Affärstransaktioner: I den händelse att Parallels genomgår en affärstransaktion som exempelvis en fusion, ett förvärv av ett annat företag eller en försäljning av alla eller en del av dess tillgångar som denna sekretesspolicy avser, kommer dina uppgifter troligen att finnas bland de överförda tillgångarna, och i sådant fall kommer du att meddelas i förväg via e-post och/eller ett framträdande meddelande på våra Webbplatser om sådan ägarförändring eller ändring av användningen av dina Personuppgifter, såväl som alla eventuella val du kan ha angående dina Personuppgifter (inklusive, om tillämpligt, din rätt att invända mot sådan överföring).

Offentliga myndigheter: Även om vi gör allt för att bevara användarnas integritet kan vi komma att behöva lämna ut personuppgifter när så krävs enligt lag, till exempel när vi har välgrundade skäl att tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att följa ett aktuellt rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller rättstvister eller annan juridisk process eller handling (oavsett om Parallels initierat detta eller inte) i syfte att skydda Parallels, våra användares eller tredje parts rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kommer att överföra uppgifter till offentliga myndigheter såsom brottsbekämpande eller skattemyndigheter endast om det är en juridisk skyldighet att göra detta baserat på en begäran om uppgifter från respektive myndighet.

Kampanjerbjudanden: Som registrerad Parallels-kund har du möjlighet att få nyheter och specialerbjudanden från Parallels angående våra Produkter eller produkter från tredje parter som vi tror kan erbjuda produkter eller tjänster som skulle vara av intresse för dig.

3. Tidsram för lagring av uppgifter

Vi behandlar och lagrar dina Personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter. Således lagrar vi uppgifterna så länge som vårt kontraktsförhållande med dig som kund gör oss skyldiga att göra det och så länge du har ett konto oss. Om du raderar ditt konto eller ber oss att göra det, kommer alla dina Personuppgifter att raderas, såvida inte ytterligare behandling är nödvändig för att bevara bevis eller förhindra att rättsliga anspråk preskriberas.

4. Granska och begära ändringar av dina uppgifter

EU-användare: se Avsnitt 5 nedan för dina lagstadgade rättigheter enligt GDPR

Kunder kan uppdatera, radera, komma åt eller ändra sin kontoinformation genom att redigera sina användar-, grupp- eller teamposter. Logga in på ditt konto på https://my.parallels.com för att uppdatera en kundprofil. Kontakta kundsupporten hos vår betalningsleverantör som anges här för att uppdatera kundfaktureringsuppgifter. Om du inte redan har ett konto kan du kontakta oss i enlighet med Avsnitt 8 nedan.

Om du inte vill få marknadsföringsmeddelanden från Parallels via e-post kan du välja bort mottagandet av framtida marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på alternativet ”avsluta prenumeration” längst ner i det marknadsföringsmeddelande som du vill välja bort och/eller genom att ändra inställningarna för meddelanden i ditt konto på https://my.parallels.com/profile/personal/notification. Om du föredrar att tas bort från alla Parallels marknadsföringslistor kan du följa ovanstående process. Kunder kan inte välja att avstå från att ta emot alla transaktionsmeddelanden relaterade till sitt Parallels-konto, men de kan ändra sina kontoinställningar (enligt ovanstående beskrivning) för att minska frekvensen eller eliminera vissa Parallels-meddelanden.

5. Information för EU-invånare:

Personuppgiftsansvarig är Parallels International GmbH, Vordergasse 59, 8200 Schaffhausen, Schweiz. Vår representant i EU är Corel GmbH, Landsbergerstr. 302, 80687 München, Tyskland.

Du är inte juridiskt skyldig att förse Parallels med de Personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vidare innebär det avtalsförhållande som du kan ha ingått med oss genom att köpa våra Produkter inte någon skyldighet att tillhandahålla dina Personuppgifter. Det kan emellertid hända att du inte kan använda våra Produkter i full utsträckning – eller i vissa fall kanske inte alls – om du inte förser oss med vissa uppgifter eller motsätter dig användningen av dessa uppgifter.

Vår rättsliga grund för behandling

När vi behandlar dina Personuppgifter förlitar vi oss på den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), ett EU-omfattande rättsligt ramverk för standardisering av dataskydd. Parallels behandlar primärt uppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för de ändamål som förklaras ovan i Avsnitt 1 och 2 i denna sekretesspolicy. Dessa ändamål representerar våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6.1 f) i GDPR. Samtidigt är en del av de Personuppgifter som vi behandlar nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig. Om du till exempel uttrycker ditt intresse för att köpa en av våra Produkter, till exempel genom att fylla i ett webbformulär, behandlar vi de Personuppgifter som skickas in för att uppfylla din begäran. Detta kan komma att innefatta delning av dina Personuppgifter med en av våra auktoriserade återförsäljare, som sedan kommer att använda dina Personuppgifter för att slutföra köptransaktionen. Dessutom är vi juridiskt skyldiga att på begäran tillhandahålla vissa uppgifter till åklagare eller skattemyndigheter i enskilda fall. I dessa fall är den rättsliga grunden för behandlingen antingen juridiska krav (Artikel 6.1 c) i GDPR) eller orsaken allmänintresse, (Artikel 6.1 e) i GDPR). När vi behandlar dina Personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke, i enlighet med Artikel 6.1 a) i GDPR, kommer denna samtyckesförklaring att utgöra den rättsliga grunden för att behandla dina Personuppgifter.

Överföring av dina uppgifter utanför EU eller EES

Parallels huvudsakliga verksamhetsplats är i Schweiz, som är ett ”Tredje land” enligt GDPR. Tredje länder anses i allmänhet inte ge samma skyddsnivå som man åtnjuter i EU, men Parallels ger fortfarande dina Personuppgifter en tillräcklig skyddsnivå – EU-kommissionens beslut 2000/518/EC säger att Schweiz anses tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd angående kommersiella organisationer som exempelvis Parallels.

Vi har säkerställt att våra tjänsteleverantörer och dotterbolag i sina avtal med oss lyder under strikta bestämmelser i syfte att säkerställa att en tillräcklig dataskyddsnivå för dina uppgifter garanteras.

Användarprofiler

Vi använder dina uppgifter för ”Profilering”. Detta innebär att vi använder dina uppgifter för att skapa skräddarsydda erbjudanden baserat på ditt tidigare beteende samt för att tillhandahålla dig personliga annonser. Vi kommer dock aldrig att behandla och analysera dina Personuppgifter i samband med profilering på ett sätt som skulle leda till ett automatiserat beslut som har en rättslig effekt på dig eller på ett liknande sätt påverkar dig negativt.

Dina rättigheter beträffande behandlingen av dina Personuppgifter

Som fysisk person har du vissa rättigheter som ”Registrerad”. Du kan hävda följande rättigheter mot oss enligt GDPR:

Din rätt till information och tillgång enligt Artikel 15 i GDPR,
din rätt till rättelse enligt Artikel 16 i GDPR,
din rätt till radering enligt Artikel 17 i GDPR,
din rätt till begränsning av behandling enligt Artikel 18 i GDPR och
din rätt till dataportabilitet enligt Artikel 20 i GDPR.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet enligt Artikel 77 i GDPR, men endast med avseende på den uppgiftsbehandling som vi utför för vår egen räkning i egenskap av personuppgiftsansvarig. I den händelse att Parallels agerar som personuppgiftsbiträde för dina uppgifter åt en tredje part måste du vända dig till den enhet som är personuppgiftsansvarig för att hävda denna rättighet.

Observera att du, om du har gett oss ditt samtycke till att behandla vissa Personuppgifter, när som helst kan återkalla detta samtycke med framtida verkan. Detta gäller även återkallande av godkännandedeklarationer som utfärdats till oss innan GDPR trädde i kraft.

Information om din rätt att göra invändningar enligt Artikel 21 i GDPR

 1. Rätt att invända i enskilda fall

Utöver de redan nämnda rättigheterna har du rätt, av skäl som beror på din särskilda situation, att när som helst invända mot behandlingen av Personuppgifter som rör dig och som behandlas på grundval av Artikel 6.1 e) i GDPR (databehandling av allmänt intresse) och Artikel 6.1 f) i GDPR (databehandling på grundval av en intressebalans). Detta gäller också för profilering baserad på denna bestämmelse i den mening som avses i Artikel 4.4 i GDPR. Om du lämnar in invändningar kommer vi inte längre att behandla dina Personuppgifter om vi inte kan bevisa tvingande skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Observera också att om vi avslutar behandlingen på grund av din invändning kanske Webbplatserna eller Produkterna inte längre är tillgängliga för dig eller endast i begränsad utsträckning.

 1. Rätten att invända mot behandlingen av uppgifter för reklamändamål

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive alla prenumerationer på våra nyhetsbrev eller personliga annonser. Detta gäller också för profilering i den mån detta är förknippat med sådan direktmarknadsföring. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina Personuppgifter i framtiden.

6. Information för invånare i Kalifornien

Parallels säljer inte personlig konsumentinformation för monetära eller andra vederlag av värde.

Enligt Kaliforniens konsumentskyddslag (”CCPA”) beviljas invånare i Kalifornien fem konsumenträttigheter som Parallels kommer att upprätthålla:

 • Rätten att veta vilka personuppgifter som samlas in
 • Rätten att veta om personuppgifter säljs eller delas, samt till vem
 • Rätten att invända mot försäljning av personuppgifter
 • Rätten till tillgång till egna personuppgifter
 • Rätten till lika service och pris, även för konsumenter som utövar sina integritetsrättigheter

Alla kunder som vill utöva en rätt till tillgång till personuppgifter som innehas av Parallels måste lämna in en verifierbar konsumentbegäran till Parallels genom att antingen:

 • Skicka e-post till Parallels på privacy@parallels.com
 • Ringa Parallels på +1 (888) 811 2489 (USA) eller +49 (89) 549 986 567 (Europa)

Observera att endast en person som är bosatt i Kalifornien (eller den lagliga vårdnadshavaren för sådan person, om denna är ett minderårigt barn) kan göra en begäran enligt CCPA.

7. Insamling av uppgifter från barn

Parallels Webbplatser och Produkter är inte avsedda att användas av barn under 18 års ålder och vi samlar inte medvetet in uppgifter från användare under 18 år. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att deras barn har försett Parallels med Personuppgifter eller att vi på annat sätt oavsiktligt har samlat in dessa uppgifter, kontakta oss på privacy@parallels.com, så att vi kan ta bort uppgifterna från våra servrar.

8. Ändringar

Parallels förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. Vi kommer att meddela de väsentliga förändringarna i denna sekretesspolicy via våra Webbplatser minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

9. Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter angående Personuppgifter (som beskrivs ovan i denna sekretesspolicy), eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår sekretesspraxis, kontakta oss på privacy@parallels.com.

Vi uppmanar dig att använda ovanstående e-postadress för att säkerställa en effektiv hantering av dina inlämnade uppgifter. Använd inte ovanstående e-postadress för att rapportera tekniska problem eller för att ta upp andra frågor som inte är direkt relaterade till datasekretess eller denna sekretesspolicy. Kontakta Parallels kundsupport från ditt Parallels-konto på https://my.parallels.com/support/ vid tekniska problem.

Senaste uppdatering: Maj 2021