Integritetspolicy

Parallels International GmbH och dess anslutna enheter (tillsammans ”Parallels”, ”oss”, eller ”vi”) har åtagit sig att skydda din integritet. Denna Integritetspolicy beskriver Parallels informationsrutiner och de val du har angående Parallels användning av information som kan användas för att identifiera dig (”personuppgifter”). Om du är i Europeiska unionen (”EU”), var särskilt uppmärksam på informationen för EU-användare i avsnitt 5 nedan.

Denna Integritetspolicy beskriver Parallels användning av information som samlats in via någon av våra webbegendomar (tillsammans ”webbplatserna”), våra erbjudanden med mervärde, som inkluderar men inte är begränsade till nedladdningar av vitböcker, seminarier eller liknande erbjudanden (tillsammans ”erbjudanden med mervärde”), eller vår programvara eller underhållsprodukter (tillsammans ”produkter”). Vi kommer endast att samla in och använda information från dig enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part.

1. De data vi behandlar; Syftet med behandlingen

Beroende på hur du interagerar med oss behandlar vi olika typer av data på olika sätt. Vissa data behandlas automatiskt om du besöker våra webbplatser eller använder våra produkter. Andra data behandlas endast om du aktivt skickar in den till oss (som att använda våra webbformulär för att komma i kontakt med oss eller ladda upp innehåll till våra webbplatser eller registrera konton hos oss eller skicka tekniska rapporter till oss från Parallels-produkterna du använder).

Data vi behandlar om du besöker våra webbplatser:

Även om du bara är en besökare på en av våra webbplatser skickar din dator eller enhet automatiskt följande tekniska information (”webbplatsanvändningsdata”), som våra webbservrar lagrar i loggfilerna:

 • Datum och tid för besöket samt varaktigheten för användning av webbplatsen
 • Din enhets IP-adress
 • Enhetens ungefärliga geografiska plats: d.v.s. land, stad och (i förekommande fall) stat
 • Hänvisnings-/utgångs-URL
 • Webbplatsens besökta undersidor
 • Information om din enhet: typ av enhet, typ och version av webbläsare, typ och version av operativsystem
 • Ditt önskade språk

För att anpassa användarupplevelsen på våra webbplatser använder vi kakor och liknande teknik. Klicka här för att se vårt meddelande om kakor. Vi behandlar webbplatsanvändningsdata för att du ska kunna surfa på webbplatserna och för att säkerställa att de fungerar. Vi utför analyser av webbplatsanvändningsdata för att kontinuerligt förbättra webbplatserna och rätta till fel, för att säkerställa IT-säkerhet och drift av våra system samt för att förhindra eller avslöja missbruk. Vi behandlar dessa data vidare i aggregerad eller anonymiserad form för att analysera trender, administrera webbplatserna, spåra användarnas navigering runt webbplatserna och för att samla in demografisk information om våra kunder som helhet för att förbättra marknadsföringen (inklusive att visa personliga, intressebaserade annonser) samt användarupplevelsen på våra webbplatser och garantera säkerheten för våra IT-system.

Om du använder en tredjeparttjänst som Apple, Facebook eller Google för att skapa ett nytt eller logga in på ett befintligt Parallels-konto när du besöker våra webbplatser, kan vi få dina personuppgifter som namn och e-post från den tredjeparttjänsten, men endast när du har samtyckt till att tredjeparttjänsten delar dina personuppgifter med oss.

Data vi behandlar om du använder våra produkter:

Parallels behandlar följande information när du installerar och aktiverar (registrerar) en av våra produkter (”produktinstallationsdata”):

 • Datum och tid för anslutningen till webbplatsen
 • Din enhets IP-adress
 • Enhetens ungefärliga geografiska plats: d.v.s. land, stad och (i förekommande fall) stat
 • Information om din enhet: typ av enhet, typ och version av webbläsare, typ och version av operativsystem
 • Produktens typ och version
 • Maskinvaru-ID och (för vissa produkter) dator- eller enhetsmodell och namn
 • Din e-postadress
 • Ditt namn (endast om du lämnar det till oss)
 • Din företagsanslutning, inklusive företags- eller organisationsnamn, land, stad och (i förekommande fall) ett telefonnummer till företag (dessa uppgifter är obligatoriska och samlas endast in om du aktiverar en affärsprodukt, annars samlas de inte in)
 • Datum och tid för produktaktivering (registrering)
 • En licensnyckel (aktivering) (för vissa produkter);

Vi använder produktinstallations- och registreringsdata för att föra register över din produktlicens (det vill säga för att autentisera och regelbundet verifiera dina licensrättigheter i produkten i syfte att motverka piratkopiering) och för att möjliggöra tillhandahållande av underhålls- eller supporttjänster till dig. Vi använder också denna information för att skicka meddelanden i produkten med information om produkter, funktioner eller tjänster som erbjuds av Parallels.

Vi samlar in information om hur våra produkter används efter installation och aktivering men endast om du samtycker till att delta i Parallels Customer Experience Program. Klicka här för att seParallels Customer Experience Program.

Om du samtycker till att delta i kundupplevelseprogrammet kan vissa produkter ge oss följande information (”produktanvändningsdata”), som vi behandlar och lagrar i anonymiserad form:

 • Datum och tid för produktinstallation och start
 • Typ eller modell av dator eller mobilenhet
 • Allmän information om hårdvara installerad på datorn
 • Listan över mjukvaruprogram från tredje parter installerade på datorn
 • Endast för Parallels Desktop: listan över Parallels virtuella datorer installerade på datorn, inklusive den eller de virtuella maskinernas namn och virtuell maskinvarukonfiguration; typen och versionen av operativsystemet som körs i den eller de virtuella maskinerna och listan över mjukvaruprogram från tredje parter installerade i den eller de virtuella maskinerna; listan över de programvaruprodukter som används i den eller de virtuella maskinerna
 • Namnet på/typen av funktioner som används i produkter

Vi behandlar produktanvändningsdata för att förstå hur kunder använder våra produkter och tjänster, för att analysera kundpreferenser och för att förbättra användarnas upplevelse.

Dessutom kan vissa av våra produkter låta dig lagra, skicka, ta emot, redigera, synkronisera, dela eller på annat sätt organisera eller hantera filer och mappar (inklusive all information eller data som lagras i dessa mappar) (”Användarfiler”). Vi kan komma att spela in och lagra information om filnamnen och storlekarna på användarfilerna som du gör tillgängliga via dessa produkter.

Om du använder en tredjeparttjänst som Apple, Facebook eller Google för att skapa en ny eller logga in på ett befintligt Parallels-konto när du använder våra produkter, kan vi få dina personuppgifter som ditt namn och e-post från den tredjeparttjänsten, men endast när du har samtyckt till att tredjepart tjänsten delar dina personuppgifter med oss.

Data vi behandlar endast om du skickar det till oss:

När du interagerar med oss på våra webbplatser eller använder våra produkter kan du skicka personuppgifter till oss i olika situationer, inklusive:

Kontodata: På vissa av våra webbplatser (”interaktiva webbplatser”) eller/och i vissa produkter registrerar du ett konto hos oss med antingen din e-postadress och ett lösenord eller via en tredjeparttjänst som Apple, Facebook eller Google. Du kan använda ditt Parallels-konto för att hantera dina produktlicenser och kommunikationsinställningar, skicka förfrågningar till Parallels Support, få åtkomst till dina fjärrdatorer med webbprogrammet Parallels Access och kommunicera med andra användare på våra interaktiva webbplatser. Några av våra interaktiva webbplatser erbjuder offentligt tillgängliga bloggar eller forum. All information du tillhandahåller där kan läsas, samlas in och användas av andra användare som har åtkomst till dem under deras registrerade konton samt av alla som surfar på communitysidorna som oregistrerade användare.

Transaktionsdata: När det gäller köp du kan göra online i Parallels Online Store hos vår onlineförsäljare Cleverbridge AG, behandlar vi dina personuppgifter som Cleverbridge AG delar med oss. Dessa uppgifter kan innefatta:

 • Faktureringsinformation, till exempel namn, e-postadress, faktureringsadress, företagstillhörighet (företags- eller organisationsnamn).
 • Typer av Parallels-produkter du köper.
 • Belopp du betalar i din valuta.
 • Prenumerations-ID.
 • Prenumerationsrelaterade webbadresser (t.ex. webbadress för köpbekräftelse, webbadress för prenumerationsavbokning, webbadress för faktura PDF).

Vi använder dessa uppgifter för att slutföra din beställning, för faktureringsändamål och för intern redovisning.

Vi samlar inte in eller behandlar uppgifterna om dina betalningsinstrument som kreditkortsnummer, bankkontonummer eller Pay Pal-konton. Denna information samlas in, bearbetas och lagras av Cleverbridge AG.

Teknisk rapportdata: När du skickar teknisk data till oss från en produkt som du använder för att rapportera ett problem kan datan du väljer att skicka innehålla:

 • Produktens namn och version
 • Licensnyckeln som används för produktaktivering (om tillämpligt)
 • Typ och modell av dator eller mobilenhet
 • Datorns hårdvaru-ID och den allmänna informationen om hårdvara installerad på datorn
 • Endast för Parallels Desktop: listan över Parallels virtuella datorer installerade på datorn, inklusive den eller de virtuella maskinernas namn och virtuell maskinvarukonfiguration; typen och versionen av operativsystemet som körs i den eller de virtuella maskinerna och listan över mjukvaruprogram från tredje parter installerade i den eller de virtuella maskinerna; listan över de programvaruprodukter som används i den eller de virtuella maskinerna
 • Produktkonfigurationsfiler och tekniska (diagnostiska) loggfiler
 • Datoroperativsystemets loggfiler
 • Parallels-produktens kraschloggfiler
 • Endast för Parallels Desktop, ögonblicksbilder av din dators och den virtuella datorns skärmar
 • Alla filer som bifogas av dig till den tekniska rapporten
 • Din kommentar i den tekniska rapporten

Du kan välja att inte inkludera alla eller någon av dessa datakategorier. Informationen som du skickar till oss när du rapporterar problem används för analys av de främsta orsakerna till problemen hos våra produkter och gör att vi kan förbättra produkterna åt dig.

Kundsupportdata: Du kan kommunicera med oss via de olika webbformulär och chattfunktionerna på våra webbplatser. Du kan till exempel använda kontaktformuläret för att begära teknisk assistans, begära information om din beställnings status eller på annat sätt kontakta vårt kundsupportteam. För att svara på din begäran kommer vi att behandla din IP-adress och kontaktinformation samt innehållet i din begäran och de uppladdade filer och/eller bilagor du har skickat till oss.

Uppgifter från undersökningar: Ibland genomför vi undersökningar avseende våra produkter och tjänster. Deltagande i våra undersökningar är valfritt. Om du besvarar en av våra undersökningar kan du emellertid tillhandahålla oss personuppgifter om dig. Såvida du inte samtycker till annat kommer vi endast att använda dessa uppgifter för att bestämma vilka typer av Produkter som kan vara av intresse för dig, samt för att driva och förbättra våra Produkterbjudanden.

Uppgifter från e-post-/direktreklam: Ibland kontaktar vi våra kunder direkt via post, e-post eller telefon för att informera om uppgraderingar, nya produkter, kampanjer eller specialerbjudanden som du berättat för oss att du var intresserad av att få (inklusive våra nyhetsbrev). Vi kommer dock inte att kontakta dig med kommersiell kommunikation som inte är relaterad till de Produkter som du har köpt från oss såvida du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att få sådan information. Observera att om du inte vill få marknadsföringskommunikation från oss, kan du när som helst avbeställa sådan kommunikation. När du svarar på en av dessa kampanjer kan du få möjlighet att tillhandahålla oss personuppgifter som vi kommer att använda för det angivna ändamålet. Se Avsnitt 5 nedan för information om hur du ändrar ditt kontos kommunikationspreferenser.

Särskilda samarbetsprogram: Vi kan komma att samarbeta med ett annat företag i syfte att förse dig med en unik produkt eller tjänst (ett ”Samarbetsprogram”). Vår användning av dina Personuppgifter är begränsad till det specifika Samarbetsprogram som du har gått med i eller valt att använda, och vi kommer att meddela dig vilka specifika Personuppgifter vi kommer att dela, samt för vilket ändamål, innan vi delar dessa med vår samarbetspartner.

Uppgifter om arbetssökande: Om du vill ansöka om anställning hos Parallels kan du ansöka online på vår karriärsida på www.parallels.com. Vi behandlar dina ansökningsuppgifter enbart för att svara på din ansökan. Dina uppgifter kommer att raderas (i) för sökande till Parallels c/o Corel UK Limited och Parallels International GmbH sex månader efter att vi meddelat kandidater som inte gått vidare, och (ii) för sökande till alla andra enheter associerade med Parallels inom två år efter det att du har slutfört din ansökan. I båda fallen kan vi komma att behålla dem i ytterligare ett år om du ger oss ditt uttryckliga medgivande att arkivera din ansökan i syfte att kontakta dig med ytterligare jobberbjudanden i framtiden.

Uppgifter om affärskontakt eller potentiell kund: Om du är en affärskontakt eller potentiell kund som har tillhandahållit oss dina Personuppgifter kommer vi att lagra dina uppgifter i vår databas så att vi kan följa upp tidigare affärssamtal vi har haft med dig, ge dig ytterligare information om våra Produkter eller hjälpa dig att köpa våra Produkter. Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med säljrepresentanter anställda hos våra lokala dotterbolag eller återförsäljare så att de kan arbeta med dig i syfte att slutföra alla begärda köp av våra Produkter.

Deltagare i våra Mervärdeserbjudanden via tredje parter: Om du anmäler dig till ett av Parallels webbseminarier, laddar ner vår vitbok eller deltar i våra erbjudanden via en tredje part (t.ex. vår affärspartner) kan vi samla in eller motta Personuppgifter som du har angett i samband med erbjudandet från tredje parter, som sociala medieplattformar, hemsidor och affärspartner eller offentligt tillgängliga källor.

2. När vi delar Personuppgifter med tredje parter

Vi behandlar dina Personuppgifter med omsorg och konfidentialitet och kommer endast att vidarebefordra dem till tredje parter i den utsträckning som beskrivs nedan och inte därutöver. Vi varken delar, säljer, hyr ut eller handlar med Personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål. Där våra dotterbolag, återförsäljare eller tjänsteleverantörer behandlar Personuppgifter kommer de att göra detta enbart på våra instruktioner och har åtagit sig att uppfylla strikta kontraktskrav med avseende på säkerheten för dina uppgifter (inklusive men inte begränsat till att följa denna sekretesspolicy).

Tjänster från tredje part: Om du använder en tredjepartstjänst t.ex. Apple, Facebook eller Google för att skapa ett nytt konto eller logga in på ett befintligt Parallels-konto när du besöker våra Webbplatser eller använder Produkter, får leverantören av tredjepartstjänsten indirekt kännedom om vissa av dina personuppgifter, t.ex. din enhets IP-adress, ditt breda geografiska läge (land, stad och (i förekommande fall) delstat) och den typ av Produkt du använder.

Dotterbolag: Parallels är en del av Corel-koncernen, som har dotterbolag över hela världen, inklusive Kanada, USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Estland, Malta och Schweiz. Vi delar uppgifter med våra dotterbolag i samband med vår dagliga verksamhet. Om till exempel en av våra återförsäljare tar kontakt med dig för vår räkning delas dessa uppgifter med relevanta Parallels-dotterbolag, till exempel Corel GmbH i Tyskland. En översikt över våra dotterbolag och deras postadresser finns på https://www.parallels.com/about/contact/ och https://www.corel.com/de/contact-us/.

Tjänsteleverantörer: Parallels överför uppgifter till tjänsteleverantörer som gör det möjligt för oss att tillhandahålla vår Webbplats och marknadsföra, sälja och leverera våra Produkter. Detta innefattar de parter som tillhandahåller våra tredjepartscookies och spårningsverktyg, såväl som parter som tillhandahåller oss tjänster i syfte att hjälpa oss att behandla transaktioner, inklusive kreditkortstransaktioner, hantera frakt och bearbetning av order, tillhandahålla kundsupport, hantera kundrelationer (såsom Saleforce.com), agera värd för Webbplatserna (som Amazon Web Services), samla in, lagra eller ta bort dina uppgifter eller utföra statistisk analys av våra Webbplatser (såsom Google). Vi delar ibland också Personuppgifter med oberoende revisorer som agerar för vår räkning för ändamålet att förhindra piratkopiering eller för intäktsredovisningsändamål i samband med vårt företags interna verksamhet. Vi behöver ibland dela dina uppgifter med dessa företag för att de ska kunna tillhandahålla tillämpliga tjänster.

Leverantörer av värdtjänster för dokument/filer: En del av Produkterna (som Parallels Desktop och Parallels Access) låter dig ansluta ditt molnlagringskonto (t.ex. Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, och Apple iCloud Drive). Om du gör det, kan Produkten samla in uppgifter om vilken typ av molnlagring du använder. Men vi varken samlar in eller delar dina inloggningsuppgifter till ditt molnlagringskonto med tredje parter för några ändamål och inte heller några filer du lagrar där. Dessa uppgifter lagras endast lokalt, på din Mac eller PC eller annan datorenhet.

Affärstransaktioner: I den händelse att Parallels genomgår en affärstransaktion som exempelvis en fusion, ett förvärv av ett annat företag eller en försäljning av alla eller en del av dess tillgångar som denna sekretesspolicy avser, kommer dina uppgifter troligen att finnas bland de överförda tillgångarna, och i sådant fall kommer du att meddelas i förväg via e-post och/eller ett framträdande meddelande på våra Webbplatser om sådan ägarförändring eller ändring av användningen av dina Personuppgifter, såväl som alla eventuella val du kan ha angående dina Personuppgifter (inklusive, om tillämpligt, din rätt att invända mot sådan överföring).

Offentliga myndigheter: Även om vi gör allt för att bevara användarnas integritet kan vi komma att behöva lämna ut personuppgifter när så krävs enligt lag, till exempel när vi har välgrundade skäl att tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att följa ett aktuellt rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller rättstvister eller annan juridisk process eller handling (oavsett om Parallels initierat detta eller inte) i syfte att skydda Parallels, våra användares eller tredje parts rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kommer att överföra uppgifter till offentliga myndigheter såsom brottsbekämpande eller skattemyndigheter endast om det är en juridisk skyldighet att göra detta baserat på en begäran om uppgifter från respektive myndighet.

Kampanjerbjudanden: Som registrerad Parallels-kund har du möjlighet att få nyheter och specialerbjudanden från Parallels angående våra Produkter eller produkter från tredje parter som vi tror kan erbjuda produkter eller tjänster som skulle vara av intresse för dig.

3. Tidsram för lagring av uppgifter

Vi behandlar och lagrar dina Personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter. Således lagrar vi uppgifterna så länge som vårt kontraktsförhållande med dig som kund gör oss skyldiga att göra det och så länge du har ett konto oss. Om du raderar ditt konto eller ber oss att göra det, kommer alla dina Personuppgifter att raderas, såvida inte ytterligare behandling är nödvändig för att bevara bevis eller förhindra att rättsliga anspråk preskriberas.

4. Granska och begära ändringar av dina uppgifter

EU-användare: se Avsnitt 5 nedan för dina lagstadgade rättigheter enligt GDPR

Kunder kan uppdatera, radera, komma åt eller ändra sin kontoinformation genom att redigera sina användar-, grupp- eller teamposter. Logga in på ditt konto på https://my.parallels.com för att uppdatera en kundprofil. Kontakta kundsupporten hos vår betalningsleverantör som anges här för att uppdatera kundfaktureringsuppgifter. Om du inte redan har ett konto kan du kontakta oss i enlighet med Avsnitt 8 nedan.

Om du inte vill få marknadsföringsmeddelanden från Parallels via e-post kan du välja bort mottagandet av framtida marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på alternativet ”avsluta prenumeration” längst ner i det marknadsföringsmeddelande som du vill välja bort och/eller genom att ändra inställningarna för meddelanden i ditt konto på https://my.parallels.com/profile/personal/notification. Om du föredrar att tas bort från alla Parallels marknadsföringslistor kan du följa ovanstående process. Kunder kan inte välja att avstå från att ta emot alla transaktionsmeddelanden relaterade till sitt Parallels-konto, men de kan ändra sina kontoinställningar (enligt ovanstående beskrivning) för att minska frekvensen eller eliminera vissa Parallels-meddelanden.

5. Information för EU-invånare:

Personuppgiftsansvarig är Parallels International GmbH, Vordergasse 59, 8200 Schaffhausen, Schweiz. Vår representant i EU är Corel GmbH, Landsbergerstr. 302, 80687 München, Tyskland.

Du är inte juridiskt skyldig att förse Parallels med de Personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vidare innebär det avtalsförhållande som du kan ha ingått med oss genom att köpa våra Produkter inte någon skyldighet att tillhandahålla dina Personuppgifter. Det kan emellertid hända att du inte kan använda våra Produkter i full utsträckning – eller i vissa fall kanske inte alls – om du inte förser oss med vissa uppgifter eller motsätter dig användningen av dessa uppgifter.

Vår rättsliga grund för behandling

När vi behandlar dina Personuppgifter förlitar vi oss på den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), ett EU-omfattande rättsligt ramverk för standardisering av dataskydd. Parallels behandlar primärt uppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för de ändamål som förklaras ovan i Avsnitt 1 och 2 i denna sekretesspolicy. Dessa ändamål representerar våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6.1 f) i GDPR. Samtidigt är en del av de Personuppgifter som vi behandlar nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig. Om du till exempel uttrycker ditt intresse för att köpa en av våra Produkter, till exempel genom att fylla i ett webbformulär, behandlar vi de Personuppgifter som skickas in för att uppfylla din begäran. Detta kan komma att innefatta delning av dina Personuppgifter med en av våra auktoriserade återförsäljare, som sedan kommer att använda dina Personuppgifter för att slutföra köptransaktionen. Dessutom är vi juridiskt skyldiga att på begäran tillhandahålla vissa uppgifter till åklagare eller skattemyndigheter i enskilda fall. I dessa fall är den rättsliga grunden för behandlingen antingen juridiska krav (Artikel 6.1 c) i GDPR) eller orsaken allmänintresse, (Artikel 6.1 e) i GDPR). När vi behandlar dina Personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke, i enlighet med Artikel 6.1 a) i GDPR, kommer denna samtyckesförklaring att utgöra den rättsliga grunden för att behandla dina Personuppgifter.

Överföring av dina uppgifter utanför EU eller EES

Parallels huvudsakliga verksamhetsplats är i Schweiz, som är ett ”Tredje land” enligt GDPR. Tredje länder anses i allmänhet inte ge samma skyddsnivå som man åtnjuter i EU, men Parallels ger fortfarande dina Personuppgifter en tillräcklig skyddsnivå – EU-kommissionens beslut 2000/518/EC säger att Schweiz anses tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd angående kommersiella organisationer som exempelvis Parallels.

Vi har säkerställt att våra tjänsteleverantörer och dotterbolag i sina avtal med oss lyder under strikta bestämmelser i syfte att säkerställa att en tillräcklig dataskyddsnivå för dina uppgifter garanteras.

Användarprofiler

Vi använder dina uppgifter för ”Profilering”. Detta innebär att vi använder dina uppgifter för att skapa skräddarsydda erbjudanden baserat på ditt tidigare beteende samt för att tillhandahålla dig personliga annonser. Vi kommer dock aldrig att behandla och analysera dina Personuppgifter i samband med profilering på ett sätt som skulle leda till ett automatiserat beslut som har en rättslig effekt på dig eller på ett liknande sätt påverkar dig negativt.

Dina rättigheter beträffande behandlingen av dina Personuppgifter

Som fysisk person har du vissa rättigheter som ”Registrerad”. Du kan hävda följande rättigheter mot oss enligt GDPR:

Din rätt till information och tillgång enligt Artikel 15 i GDPR,
din rätt till rättelse enligt Artikel 16 i GDPR,
din rätt till radering enligt Artikel 17 i GDPR,
din rätt till begränsning av behandling enligt Artikel 18 i GDPR och
din rätt till dataportabilitet enligt Artikel 20 i GDPR.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet enligt Artikel 77 i GDPR, men endast med avseende på den uppgiftsbehandling som vi utför för vår egen räkning i egenskap av personuppgiftsansvarig. I den händelse att Parallels agerar som personuppgiftsbiträde för dina uppgifter åt en tredje part måste du vända dig till den enhet som är personuppgiftsansvarig för att hävda denna rättighet.

Observera att du, om du har gett oss ditt samtycke till att behandla vissa Personuppgifter, när som helst kan återkalla detta samtycke med framtida verkan. Detta gäller även återkallande av godkännandedeklarationer som utfärdats till oss innan GDPR trädde i kraft.

Information om din rätt att göra invändningar enligt Artikel 21 i GDPR

 1. Rätt att invända i enskilda fall

Utöver de redan nämnda rättigheterna har du rätt, av skäl som beror på din särskilda situation, att när som helst invända mot behandlingen av Personuppgifter som rör dig och som behandlas på grundval av Artikel 6.1 e) i GDPR (databehandling av allmänt intresse) och Artikel 6.1 f) i GDPR (databehandling på grundval av en intressebalans). Detta gäller också för profilering baserad på denna bestämmelse i den mening som avses i Artikel 4.4 i GDPR. Om du lämnar in invändningar kommer vi inte längre att behandla dina Personuppgifter om vi inte kan bevisa tvingande skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Observera också att om vi avslutar behandlingen på grund av din invändning kanske Webbplatserna eller Produkterna inte längre är tillgängliga för dig eller endast i begränsad utsträckning.

 1. Rätten att invända mot behandlingen av uppgifter för reklamändamål

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive alla prenumerationer på våra nyhetsbrev eller personliga annonser. Detta gäller också för profilering i den mån detta är förknippat med sådan direktmarknadsföring. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina Personuppgifter i framtiden.

6. Information för invånare i Kalifornien

Parallels säljer inte personlig konsumentinformation för monetära eller andra vederlag av värde.

Enligt Kaliforniens konsumentskyddslag (”CCPA”) beviljas invånare i Kalifornien fem konsumenträttigheter som Parallels kommer att upprätthålla:

 • Rätten att veta vilka personuppgifter som samlas in
 • Rätten att veta om personuppgifter säljs eller delas, samt till vem
 • Rätten att invända mot försäljning av personuppgifter
 • Rätten till tillgång till egna personuppgifter
 • Rätten till lika service och pris, även för konsumenter som utövar sina integritetsrättigheter

Alla kunder som vill utöva en rätt till tillgång till personuppgifter som innehas av Parallels måste lämna in en verifierbar konsumentbegäran till Parallels genom att antingen:

 • Skicka e-post till Parallels på privacy@parallels.com
 • Ringa Parallels på +1 (888) 811 2489 (USA) eller +49 (89) 549 986 567 (Europa)

Observera att endast en person som är bosatt i Kalifornien (eller den lagliga vårdnadshavaren för sådan person, om denna är ett minderårigt barn) kan göra en begäran enligt CCPA.

7. Insamling av uppgifter från barn

Parallels Webbplatser och Produkter är inte avsedda att användas av barn under 18 års ålder och vi samlar inte medvetet in uppgifter från användare under 18 år. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att deras barn har försett Parallels med Personuppgifter eller att vi på annat sätt oavsiktligt har samlat in dessa uppgifter, kontakta oss på privacy@parallels.com, så att vi kan ta bort uppgifterna från våra servrar.

8. Ändringar

Parallels förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. Vi kommer att meddela de väsentliga förändringarna i denna sekretesspolicy via våra Webbplatser minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

9. Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter angående Personuppgifter (som beskrivs ovan i denna sekretesspolicy), eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår sekretesspraxis, kontakta oss på privacy@parallels.com.

Vi uppmanar dig att använda ovanstående e-postadress för att säkerställa en effektiv hantering av dina inlämnade uppgifter. Använd inte ovanstående e-postadress för att rapportera tekniska problem eller för att ta upp andra frågor som inte är direkt relaterade till datasekretess eller denna sekretesspolicy. Kontakta Parallels kundsupport från ditt Parallels-konto på https://my.parallels.com/support/ vid tekniska problem.

Senast reviderad: Maj 2022