Voor personen in de Volksrepubliek China

Op grond van de wetten van de Volksrepubliek China (“China”) en de Personal Information Protection Law of China (“PIPL”), bieden we aanvullende informatie voor ingezetenen van China. Lees deze informatie samen met onze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”).

Alle termen die hier niet nader worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt gebruikt in de Privacyverklaring, die u kunt vinden op https://www.alludo.com/en/legal/privacy/.

De verwerker van de persoonsgegevens is Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa ON K1Z 8R7, Canada.

U bent niet wettelijk verplicht om Corel de persoonsgegevens te verschaffen die in deze Privacyverklaring worden omschreven. Daarnaast impliceert de contractuele relatie die u mogelijk met ons bent aangegaan door onze producten te kopen niet dat u verplicht bent om persoonsgegevens te verschaffen. Mogelijk kunt u onze producten echter niet in hun volledigheid gebruiken, of kunt u onze producten in bepaalde gevallen in het geheel niet gebruiken, als u weigert ons bepaalde gegevens te verschaffen of bezwaar maakt tegen het gebruik van deze gegevens. Zoals wordt omschreven in de Privacyverklaring opereren wij op de wereldwijde markt en daarvoor kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de regio waar deze oorspronkelijk, met uw toestemming, zijn verzameld. Persoonsgegevens in verband met personen in China worden verwerkt in landen buiten China. We kunnen dergelijke persoonsgegevens ook aan derde partijen overdragen, die de gegevens op hun beurt buiten China kunnen opslaan of overdragen.

Gebruikersprofielen

We gebruiken uw gegevens voor “profileringsdoeleinden”. Dit betekent dat we uw gegevens gebruiken voor op maat gemaakte aanbiedingen op basis van uw eerdere gedrag, evenals om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen bieden. We verwerken en analyseren uw persoonsgegevens echter nooit in de context van profileringsdoeleinden op een wijze die kan leiden tot een geautomatiseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u zou kunnen hebben of u aanzienlijk zou kunnen benadelen.

Uw rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Als natuurlijke persoon in China beschikt u over bepaalde rechten. U kunt de volgende rechten doen gelden op grond van de PIPL:

  • Uw recht op het beperken van verwerking;
  • Uw recht op toegang tot informatie en een exemplaar van gegevens;
  • Uw recht op rectificatie;
  • Uw recht op verwijdering;
  • Uw recht om uw toestemming in te trekken (NB: als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen diensten verlenen of toegang tot onze website bieden);
  • Uw recht op gegevensportabiliteit;
  • Uw recht om te verzoeken om een uitleg van de regels die van toepassing zijn op het verwerken van uw gegevens en
  • Uw recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens.

In het geval wij optreden als verwerker van uw persoonsgegevens voor een derde partij, verwijzen we u door naar de entiteit die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke om deze rechten te doen gelden.

Als u vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of u een van deze rechten wilt doen gelden, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de informatie die u in de Privacyverklaring vindt.